Yuran MTQ Hira' 2013

 

MAAHAD TAHFIZ AL QURAN HIRA' - 2016

             

A.

YURAN PENDAFTARAN PELAJAR

           

RM

1

YURAN PENDAFTARAN   BARU (Tahun 1 dan Pelajar Baru)

480.00

             

2

YURAN PENDAFTARAN   SEMULA ( Pelajar Lama)

240.00

             

B.

YURAN TAHUNAN

             
 

BUTIRAN

TAHUN 1

TAHUN 2

     

1

Kokurikulum

150.00

150.00

     

2

Peperiksaan

72.00

72.00

     

3

Takaful

12.00

12.00

     

4

PKP**

96.00

96.00

     

5

PERUBATAN

120.00

120.00

     

6

ICT

10.00

10.00

     

7

ASRAMA

120.00

120.00

     
 

JUMLAH

580.00

580.00

     
             
 

**PKP - Program Kecemerlangan Pelajar

             
 

YURAN TAHUNAN BOLEH DIBAYAR MELALUI 2 KALI BAYARANIAITU PADA BULAN JANUARI 2016 & JUN 2016

 
             
 

BUTIRAN

TAHUN 1

TAHUN 2

     
 

JAN (1) 2016

         290.00

         290.00

     
 

JUN (2) 2016

         290.00

         290.00

     
             

C.

YURAN PENGAJIAN SESI 2016

             

BIL

YURAN BULANAN

BIL ANAK DI MTAQH

   

1 ORANG

2   ORANG

3   ORANG

4 ORANG

5 ORANG

1)

DISEMBER 2015

938.00

1,856.00

2,754.00

3,632.00

4,490.00

             

2)

JAN - NOV 2016

530.00

1,040.00

1,530.00

2,000.00

2,450.00

             
 

JUMLAH

6,768.00

13,296.00

19,584.00

25,632.00

31,440.00

             
 

 **Bayaran pada bulan Disember 2016 merupakan sebahagian dari jumlah yuran 

pengajian 2016 yang perlu dibayar awal semasa pendaftaran.

 
 

NOTA

 

5 % diskaun

Bayaran yuran pengajian sekaligus selewat-lewatnya pada 15hb Jan 2016

 

4% diskaun

Bayaran yuran pengajian 2 kali bayaran ( 50% + 50% )

             

D.

BAS SOLAT JUMAAT

Setahun

 

RM 96.00

   
             

E.

YURAN PIBG

Setahun/Sekeluarga

RM 50.00

   
             
 

Contoh Pengiraan YuranSeorang anak /Daftar Baru (Tahun Satu )

 
   

RM

       
 

Daftar Baru

480.00

       
 

Yuran Tahunan

580.00

@ Jan 2016 RM290 & Jun 2016 RM290

 
 

Bayaran Pendahuluan

938.00

       
 

PIBG (Tunai Sahaja)

50.00

       
 

Jumlah

2,048.00

       
             
 

Bulanan (Jan - Nov)

RM 530/sebulan

     
             
 

Contoh Pengiraan Yuran 2 orang anak /Daftar Baru & Daftar Semula (Tahun 1 & tahun 2)

 
   

RM

       
 

Daftar Baru

480.00

       
 

Daftar Semula

240.00

       
 

Yuran Tahunan

1,160.00

@ Jan 2016 RM580 & Jun 2016 RM580

 
 

Bayaran Pendahuluan

1,856.00

       
 

PIBG (Tunai Sahaja)

50.00

       
 

Jumlah

3,786.00

       
             
 

Bulanan (Jan - Nov)

RM 1,040/sebulan

     
             
             
 

POLISI PEMBAYARAN YURAN PERSEKOLAHAN ANAK DI MAAHAD TAHFIZ AL QURAN HIRA SESI 2016

 
             

a)

PENDAFTARAN BARU PERLU DIJELASKAN PADA ATAU SEBELUM TARIKH

YANG TELAH DITETAPKAN

 
             

b)

PENDAFTARAN SEMULA PERLU DILAKUKAN SELEWAT-LEWATNYA PADA 30 NOV 2016

 
             

c)

YURAN PENGAJIAN & YURAN MAKAN MESTI DIJELASKAN SELEWAT-LEWATNYA PADA 7 HB BULAN TERSEBUT.

 
             

d)

PELAJAR TIDAK DIBENARKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER JIKA MEMPUNYAI TUNGGAKAN PENGAJIAN DUA BULAN DAN / ATAU TUNGGAKANYURAN TAHUNAN.

 
 
             

e)

PELAJAR AKAN DIGANTUNG PERSEKOLAHAN JIKA MEMPUNYAI TUNGGAKAN PENGAJIAN TIGA BULAN.

 
TOP