Ilmu Islam

Mata pelajaran Ilmu Islam

  1. Pendidikan Islam
  2. Hadith
  3. Fekah Islami
  4. Aqidah Islamiah
  5. Tarikh Islam
  6. Tafsir Al-Quran

SUKATAN MATAPELAJARAN

TINGKATAN

MATAPELAJARAN AKADEMIK (KBSM)

MATAPELAJARAN DINIYYAH

(MUSLEH)

Tingkatan 1

Bahasa Melayu

Fiqh Mazhab Shafie Jilid 1

 

Bahasa Inggeris

Akhlak (B.Arab)

 

Bahasa Arab Komunikasi

Hadis 40 An-Nabawi

 

Matematik (B.Inggeris)

Aqidah (B.Arab)

 

Sejarah

Sirah (B.Inggeris)

 

Sains (B.Inggeris)

Pendidikan Islam (KBSM)

 

Geografi

Al-Quran – Tilawah & Hafazan

 

Kemahiran Hidup Bersepadu

 
 

Teknologi Maklumat

 
 

Sivik dan Kenegaraan

 

Tingkatan 2

Bahasa Melayu

Fiqh Mazhab Shafie Jilid 2

 

Bahasa Inggeris

Akhlak (B.Arab)

 

Bahasa Arab Komunikasi

Hadis 40 An-Nabawi

 

Matematik

Aqidah (B.Arab)

 

Sejarah

Sirah (B.Inggeris)

 

Sains

Pendidikan Islam

 

Geografi

Al-Quran – Tilawah & Hafazan

 

Kemahiran Hidup Bersepadu

 
 

Teknologi Maklumat

 

Tingkatan 3

Bahasa Melayu

Fiqh Mazhab Shafie Jilid 3

 

Bahasa Inggeris

Akhlak (B.Arab)

 

Bahasa Arab komunikasi

Hadis 40 An-Nabawi

 

Matematik (B.Inggeris)

Aqidah (B.Arab)

 

Sejarah

Sirah (B.Inggeris)

 

Sains (B.Inggeris)

Pendidikan Islam

 

Geografi

Al-Quran – Tilawah & Hafazan

 

Kemahiran Hidup Bersepadu

 
 

Teknologi Maklumat

 

Tingkatan 4 & 5

SAINS AGAMA

SYARIAH VOKASIONAL

1

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu

2

Bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris

3

Bahasa Arab Tinggi

Bahasa Arab Tinggi

4

Sejarah

Sejarah

5

Matematik

Matematik

6

Matematik Tambahan

Matematik Tambahan

7

Kimia

Prinsip Akaun

8

Fizik

Sains

9

Biologi / Prinsip Akaun

Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah

10

Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah

Pendidikan Syariah Islamiyyah

11

Pendidikan Syariah Islamiyyah

Al-Quran – Tilawah & Hafazan

12

English For Science and Technology

 

13

Al-Quran – Tilawah & Hafazan

 
TOP