:
Alamat, Telefon

 

Direktori Jabatan Kumpulan Srihira' Sdn Bhd

No. Nama Jabatan No. Telefon No. Fax
1. Jabatan Sumber Manusia 03-33437595 03-33437569
2. Jabatan Kewangan 03-33437595 03-33437563
3. Sekolah Menengah Islam Hira (SMIH) 03-32648450 03-32646703
4. Sekolah Rendah Islam Hira (SRIH) 03-33424880 03-33427760
5. Hira Niaga 03-33434430 03-33434430
6. PHNSB 03-33424420