:
Falsafah

Falsafah Pendidikan Institusi Pendidikan Hira:

Pendidikan di Hira adalah pendidikan berteraskan tauhid yang bermatlamat membina, membentuk dan melahirkan insan rabbani yang beriman, berilmu dan berakhlak serta berkemampuan membentuk kehidupan diri, keluarga, masyrakat, negara seterusnya dunia sebagaimana yang dituntut oleh Al-Quran dan As Sunnah melalui sistem pendidikan yang terkini, seimbang, bersepadu, menyeluruh dan berterusan. 

 

 

 

 Nilai bersama:

  1. Qudwah Hasanah
  2. Pelajar sebagai amanah
  3. Kerjaya sebagai ibadah
  4. Ibu bapa sebagai rakan kongsi
  5. Menuntut ilmu sebagai jihad