:
Mengenai Kami (SRIH)


Mengenai Kami

 

 


Sekolah Rendah Islam Hira' (SRIH) telah berdaftar dengan JAIS pada tahun 1993 dan berdaftar dengan KPM pada tahun 1999. Pada tahun 2003, SRIH sekali lagi telah didaftarkan semula dengan JAIS dengan pendaftaran sementara di bawah Enakmen No. 2 1988 Pindaan No. 7 2001. 

SRIH menjalankan sistem pendidikan bersepadu dengan KBSR dan Kurikulum Diniyyah (MGBSIM / MUSLEH) serta Kurikulum Bersepadu Hira'. SRIH turut melaksanakan sistem penilaian dan pentaksiran yang baharu iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

VISI


 Menjadi Institusi yang menerajui sistem pendidikan Islam Holistik dan Inovatif.

MISI


 Membina tokoh masyrakat yang bersifat Rabbani melalui sistem Pendidikan Islam yang menyeluruh, Unggul dan dihormati.