:
KURIKULUM SMIH


HALATUJU KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA' (SMIH)

 

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) aliran Arus Perdana merupakan aliran yang di ambil oleh SMIH untuk memastikan kefahaman dan matlamat pembelajaran akademik mencapai standard piawai yang digariskan umum nya dalam falsafah pendidikan negara dan khusus untuk mencapai falsafah pendidikan Institusi Pendidikan Hira’. Bahan-bahan yang digunakan untuk mengajar bagi subjek akademik adalah sama seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) seperti merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), Buku Teks dan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).

 

 

MATAPELAJARAN YANG DITAWARKAN DI SMIH (TINGKATAN 1 - 3)

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Arab
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Geografi
 • Pendidikan Islam
 • Reka Bentuk & Teknologi
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 • Al-Quran, Tajwid & Hafazan
 • Diniyyah

 

TABURAN WAKTU PEMBELAJARAN

 

 

 

 

ALIRAN TINGKATAN 4

Aliran Sains Tulen :

Matapelajaran Aliran Sains Tulen

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Biologi
 6. Kimia
 7. Fizik
 8. Matematik Tambahan
 9. Pendidikan Syariah Islamiah
 10. Pendidikan Al Quran & Sunnah
 11. Bahasa Arab

 

Aliran Sains Kemanusiaan :

Matapelajaran Aliran Sains Kemanusiaan

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Prinsip Perakaunan
 6. Kimia
 7. Fizik
 8. Matematik Tambahan
 9. Pendidikan Syariah Islamiah
 10. Pendidikan Al Quran & Sunnah
 11. Bahasa Arab

 

Aliran Ekonomi Agama :

Matapelajaran Aliran Ekonomi Agama

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik
 4. Sejarah
 5. Sains
 6. Ekonomi
 7. Perniagaan
 8. Pendidikan Syariah Islamiah
 9. Pendidikan Al Quran & Sunnah
 10. Bahasa Arab

 

Jadual kelas Aliran Sains

 

 

 

Jadual Kelas Aliran Ekonomi

 

 

Halatuju pelajar SMIH selepas SPM (Sebahagian daripada bidang yang boleh diceburi oleh pelajar)

Melalui pakej aliran yang ditawarkan oleh sekolah, maka pelajar berpeluang melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang luas selepas SPM. Bagi pakej sains tulen, pelajar berpeluang(mengikut keputusan SPM) untuk melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang seperti bidang akauntan, perubatan, kejuruteraan, agama, quran, pendidikan, ekonomi, guaman dan pelbagai bidang lagi. Bagi pakej sains kemanusiaan pula, pelajar berpeluang melanjutkan pelajaran dalam bidang akauntan, kejuruteraan, agama, quran, pendidikan, ekonomi, guaman dan pelbagai bidang lagi. Pakej ekonomi pula antara bidang yang boleh diceburi oleh pelajar ialah agama, quran, pendidikan, ekonomi, guaman, hartanah, sumber manusia, kulinari dan pelbagai bidang lagi.

 

Berikut merupakan sebahagian kecil pautan yang disediakan bagi bidang-bidang yang pelajar boleh ceburi:

 

Aliran Sains Tulen

 1. Terdapat beberapa aliran yang boleh di ceburi iaitu Lanjutan belajar ke Timur tengah bagi bidang perubatan, pergigian, pengajian islam dan bahasa arab (Jordan) https://drive.google.com/file/d/1qJyvhGIEcU1MW2-GPCpN2Ec1ZRgQOFzs/view?usp=sharing 
 2. Lanjutan belajar ke timur tengah bagi bidang pergigian, farmasi, ulum syariah https://drive.google.com/file/d/1G3eUzDaDyq2DnghdwsrD9JUNgKBZ2PIt/view?usp=sharing 
 3. Tingkatan 6 Tahfiz KPM https://www.permohonan.my/permohonan-tingkatan-6-tahfiz-kpm/ https://drive.google.com/file/d/1O0qIejUMdhRtixnYPQFdkpK_XiPstTuL/view?usp=sharing 
 4. Tingkatan 6 Jurusan Sains, Sains Sosial https://www.ipendidikan.my/syarat-kemasukan-tingkatan-6.html https://drive.google.com/file/d/1O0qIejUMdhRtixnYPQFdkpK_XiPstTuL/view?usp=sharing 
 5. Pelbagai bidang di dalam UITM + PLUS TAHFIZ https://acis.uitm.edu.my/index.php/component/content/article/18-announcement/37-plus-tahfiz?Itemid=101 
 6. JAKIM-UNITEN Tahfiz Al-Quran Certification in foundation engineering, computer science, accounting, business administration, in diploma engineering, computer science and accounting. https://www.uniten.edu.my/programmes/huffaz-professional/jakim-uniten-tahfiz-al-quran-certification-engineering/  
 7. Asasi matrikulasi bagi jurusan sains, kejuruteraan, perakaunan dan perakaunan professional (JPPro) (Bumiputera sahaja) https://drive.google.com/file/d/1d1oT9yXgibqkCF8ePlxKzTuLfz30f-g_/view?usp=sharing 
 8. Pensijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM-IIUM http://www.darulquran.gov.my/xs/page.php?id=14
 9. Sijil Asas Tahfiz Al-Quran (Darul Quran JAKIM) http://www.darulquran.gov.my/xs/page.php?id=15 
 10. Diploma Tahfiz Al-Quran & Qiraat (Darul Quran JAKIM) http://www.darulquran.gov.my/xs/page.php?id=13 
 11. Diploma/ Ijazah Sarjana Muda Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat (KUIS) dan pelbagai bidang lain mengikut syarat kelayakan http://onlineapp2.kuis.edu.my:8080/onlineapp/program/IS16.pdf

 

 

Aliran Sains Kemanusiaan

 1. Terdapat beberapa aliran yang boleh di ceburi iaitu Lanjutan belajar ke Timur tengah bagi bidang pengajian islam dan bahasa arab (Jordan) https://drive.google.com/file/d/1qJyvhGIEcU1MW2-GPCpN2Ec1ZRgQOFzs/view?usp=sharing 

 2. Lanjutan belajar ke timur tengah bagi bidang ulum syariah https://drive.google.com/file/d/1G3eUzDaDyq2DnghdwsrD9JUNgKBZ2PIt/view?usp=sharing 
 3. Tingkatan 6 Tahfiz KPM https://www.permohonan.my/permohonan-tingkatan-6-tahfiz-kpm/ https://drive.google.com/file/d/1O0qIejUMdhRtixnYPQFdkpK_XiPstTuL/view?usp=sharing 
 4. Tingkatan 6 Jurusan Sains Sosial https://www.ipendidikan.my/syarat-kemasukan-tingkatan-6.html https://drive.google.com/file/d/1O0qIejUMdhRtixnYPQFdkpK_XiPstTuL/view?usp=sharing 
 5. Pelbagai bidang di dalam UITM + PLUS TAHFIZ https://acis.uitm.edu.my/index.php/component/content/article/18-announcement/37-plustahfiz?Itemid=101 
 6. JAKIM-UNITEN Tahfiz Al-Quran Certification in foundation engineering, computer science, accounting, business administration, in diploma engineering, computer science and accounting. https://www.uniten.edu.my/programmes/huffaz-professional/jakim-uniten-tahfiz-al-quran-certification-engineering/ 
 7. Asasi matrikulasi bagi jurusan sains, kejuruteraan, perakaunan dan perakaunan professional (JPPro) (Bumiputera sahaja) https://drive.google.com/file/d/1d1oT9yXgibqkCF8ePlxKzTuLfz30f-g_/view?usp=sharing 
 8. Pensijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM-IIUM http://www.darulquran.gov.my/xs/page.php?id=14 
 9. Sijil Asas Tahfiz Al-Quran (Darul Quran JAKIM) http://www.darulquran.gov.my/xs/page.php?id=15 
 10. Diploma Tahfiz Al-Quran & Qiraat (Darul Quran JAKIM) http://www.darulquran.gov.my/xs/page.php?id=13 
 11. Diploma/ Ijazah Sarjana Muda Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat (KUIS) http://onlineapp2.kuis.edu.my:8080/onlineapp/program/IS16.pdf 

 

Aliran Ekonomi

 1. Terdapat beberapa aliran yang boleh di ceburi iaitu Lanjutan belajar ke Timur tengah bagi bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab (Jordan) https://drive.google.com/file/d/1qJyvhGIEcU1MW2-GPCpN2Ec1ZRgQOFzs/view?usp=sharing 
 2. Lanjutan belajar ke timur tengah bagi bidang Ulum Syariah https://drive.google.com/file/d/1G3eUzDaDyq2DnghdwsrD9JUNgKBZ2PIt/view?usp=sharing 
 3. Tingkatan 6 Tahfiz KPM https://www.permohonan.my/permohonan-tingkatan-6-tahfiz-kpm/ https://drive.google.com/file/d/1O0qIejUMdhRtixnYPQFdkpK_XiPstTuL/view?usp=sharing 
 4. Tingkatan 6 Jurusan Sains Sosial https://www.ipendidikan.my/syarat-kemasukan-tingkatan-6.html https://drive.google.com/file/d/1O0qIejUMdhRtixnYPQFdkpK_XiPstTuL/view?usp=sharing 
 5. Pelbagai bidang di dalam UITM + PLUS TAHFIZ https://acis.uitm.edu.my/index.php/component/content/article/18-announcement/37-plus-tahfiz?Itemid=101 
 6. JAKIM-UNITEN Tahfiz Al-Quran Certification in foundation engineering, computer science, accounting, business administration, in diploma engineering, computer science and accounting. https://www.uniten.edu.my/programmes/huffaz-professional/jakim-uniten-tahfiz-al-quran-certification-engineering/
 7. Asasi matrikulasi bagi jurusan sains, kejuruteraan, perakaunan dan perakaunan professional (JPPro) (Bumiputera sahaja) https://drive.google.com/file/d/1d1oT9yXgibqkCF8ePlxKzTuLfz30f-g_/view?usp=sharing 
 8. Pensijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM-IIUM http://www.darulquran.gov.my/xs/page.php?id=14 
 9. Sijil Asas Tahfiz Al-Quran (Darul Quran JAKIM) http://www.darulquran.gov.my/xs/page.php?id=15 
 10. Diploma Tahfiz Al-Quran & Qiraat (Darul Quran JAKIM) http://www.darulquran.gov.my/xs/page.php?id=13 
 11. Diploma/ Ijazah Sarjana Muda Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat (KUIS) http://onlineapp2.kuis.edu.my:8080/onlineapp/program/IS16.pdf