:
KURIKULUM SMIH


HALATUJU KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA' (SMIH)

 

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) aliran Arus Perdana merupakan aliran yang di ambil oleh SMIH untuk memastikan kefahaman dan matlamat pembelajaran akademik mencapai standard piawai yang digariskan umum nya dalam falsafah pendidikan negara dan khusus untuk mencapai falsafah pendidikan Institusi Pendidikan Hira’. Bahan-bahan yang digunakan untuk mengajar bagi subjek akademik adalah sama seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) seperti merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), Buku Teks dan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).

 

 

MATAPELAJARAN YANG DITAWARKAN DI SMIH (TINGKATAN 1 - 3)

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Arab
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Geografi
 • Pendidikan Islam
 • Reka Bentuk & Teknologi
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 • Al-Quran, Tajwid & Hafazan
 • Diniyyah

 

TABURAN WAKTU PEMBELAJARAN