:
MENGENAI KAMI (IPH)


Mengenai Kami 


IPH (INSTITUSI PENDIDIKAN HIRA’) merupakan sebuah institusi yang menaungi Sekolah Rendah Islam Hira, Sekolah Menengah Islam Hira’ dan Maahad Tahfiz Al-Quran Hira’. IPH komited terhadap pendidikan Islam mulai dari peringkat Nurseri, Sekolah Rendah, Sekolah Menengah dan Maahad Tahfiz. Komitmen ini merupakan sumbangan IPH untuk pembangunan ummah.

 

Selain daripada IPH, terdapat juga beberapa syarikat dan anak syarikat di bawah bumbung yang sama;

  • Srihira Development Sdn Bhd
  • Kumpulan Srihira Sdn Bhd
  • Hiraniaga Sdn Bhd
  • Srihira Training Centre Sdn Bhd
  • Pembinaan Hiraniaga Sdn Bhd
  • Ikhlas Cita Sdn Bhd