Utama > VISI DAN MISI

08-Feb-2019

VISI

Menjadi institusi yang menerajui sistem pendidikan Islam holistik dan Inovatif

MISI

Membina tokoh masyarakat yang bersifat rabbani melalui sistem pendidikan Islam yang menyeluruh, unggul dan dihormati.

FALSAFAH

Pendidikan yang berteraskan Tauhid bermatlamat untuk membina, membentuk dan melahirkan insan Rabbani yang beriman, berilmu dan berakhlak serta berkemampuan membentuk kehidupan diri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia seperti mana yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah melalui sistem pendidikan yang terkini, seimbang, bersepadu, menyeluruh dan berterusan

POLISI

IPH komited untuk memberi perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dalam proses melahirkan Insan rabbani yang mampu mengubah diri, keluarga dan masyarakat melalui sistem pengurusan kualiti yang bersepadu, seimbang dan terkini dan dipertingkatkan keberkesanan secara berterusan.