:
Visi


Menjelang 2020, Institusi Pendidikan Hira (IPH) :

 VISI

Menjadi institusi yang menerajui sistem pendidikan Islam holistik dan Inovatif

MISI

Membina tokoh masyarakat yang bersifat rabbani melalui sistem pendidikan Islam yang menyeluruh, unggul dan dihormati.