:
KURIKULUM


SISTEM PENDIDIKAN

Sistem Pentaksiran Pelajar Musleh SPPM

SPPM adalah sistem pentaksiran yang merangkumi aspek non-kognitif yang menumpukan dalam bidang akhlak dan moral yang meliputi konstruk kekeluargaan, amanah dan berbudi bahasa. Keluarga adalah elemen terpenting dalam pembentukan insan terbilang. Keluarga yang ceria, sejahtera dan berkasih sayang amat diperlukan dalam pembentukan akhlak anak-anak.

Suasana saling tolong menolong dalam rumahtangga, bermanis muka, berlapang dada, bertolak ansur dan hormat menghormati akan mewujudkan pembentukan peribadi anak-anak positif. Anak-anak yang dibimbing agar sentiasa memelihara kebersihan diri, mewujudkan suasana rumah yang ceria serta berkomunikasi yang baik akan melahirkan anak yang berakhlak mulia.

SPPM menggabungkan proses penilaian formatif dan sumatif yang merangkumi kedua-dua aspek kognitif dan non-kognitif. Ia adalah satu sistem pentaksiran yang menyeluruh melalui proses menimbulkan kesedaran tentang perlunya sistem pentaksiran yang menyeluruh, kemudian mengenal pasti konstrukyang harus ditaksir, menentukan instrumen yang sesuai, menghasilkan kerangka konstruk, menghasilkan satu dokumen penerangan tentang kerangka tersebut, menghasilkan atau membina sistem pentaksiran total dan menatar ( Dr. Khodori, 2001 ).

Dalam peringkat pembangunan SPPM, pelbagai pihak yang terdiri dari individu, guru serta pentadbir telah berbengkel bagi menjana konstruk insan rabbani sebagaimana yang terdapat pada Falsafah Pendidikan Islam Musleh. Setiap konstruk dipecahkan pula kepada beberapa aspek dan kriteria. Aspek dan kriteria inilah yang akan menjadi piawaian bagi mengukur pencapaian pelajar terhadap konstruk tersebut

KBSM

PAKEJ SAINS TULEN AGAMA    

 •     BAHASA MELAYU
 •     BAHASA INGGERIS
 •     BAHASA ARAB
 •     MATHEMATIK
 •     MATHEMATIK TAMBAHAN
 •     SEJARAH
 •     FIZIK
 •     KIMIA
 •     BIOLOGY
 •     P Q S
 •     P S I

PAKEJ KEMANUSIAAN AGAMA

 •     BAHASA MELAYU
 •     BAHASA INGGERIS
 •     BAHASA ARAB
 •     MATHEMATIK
 •     MATHEMATIK TAMBAHAN
 •     SEJARAH
 •     FIZIK
 •     KIMIA
 •     PRINSIP AKAUN/PERDAGANGAN
 •     P Q S
 •     P S I

ALIRAN IKHTISAS PROFESIONAL

 •     Bahasa Arab
 •     Bahasa Inggeris
 •     BAhasa Melayu
 •     Matematik
 •     Sejarah
 •     Sains
 •     PQS
 •     PSI
 •     Prinsip Akaun/Perdagangan
 •     Ekonomi
 •     Matematik Tambahan*

TINGKATAN 1                                                                            

SILLIBUS KEM PEL MAL – 10

 •     B.ARAB

M/P MUSLEH

 •     Usuluddin (UAD)
 •     As Syariah (AS)
 •     Komputer (ICT)
 •     SEERAH
 •     AQIDAH
 •     HADITH/TAFSIR
 •     FIQH
 •     ATH

TINGKATAN 2 DAN 3

SILLIBUS   KPM - 9

 •     B.ARAB

M/P MUSLEH

 •     TARIKH ISLAMI
 •     AQIDAH
 •     HADITH
 •     FEQAH
 •     ATH
 •     KOMPUTER*

SISTEM PENDIDIKAN BERSEPADU SMIH beroperasi secara berasrama penuh sejak berpindah ke tapak Jeram. Semua pelajar diwajibkan tinggal di asrama dan mengikuti semua program yang diatur oleh pihak sekolah. Selain daripada mempelajari bidang ilmu, mereka juga dididik dan ditaksirkan di dalam satu sistem yang dikenali sebagai Sistem Pentaksiran Pelajar MUSLEH (SPPM) di mana setiap pelajar akan diperkembangkan potensi diri dalam semua bidang secara seimbang dan berterusan.

Bidang-bidang lain merangkumi bidang Ibadah, Iman, Kemampuan dan Akhlaq. Para pelajar disusun dalam kumpulan-kumpulan kecil dan dibimbing oleh mentor yang terdiri daripada guru-guru dan para pelajar yang terpilih untuk membimbing pelajar supaya mempunyai kekuatan kerohanian dan fikrah Islam yang mantap.

Bagi membina peribadi pelajar yang mempunyai kekuatan fizikal dan mental, para pelajar diwajibkan mengikuti program Kadet Remaja Sekolah Musleh, iaitu sebuah pasukan uniform bersepadu yang menitikberatkan aspek kepimpinan, disiplin dan ketrampilan serta tahan lasak. Hafazan dan tilawah Al-Quran merupakan salah satu aspek yang diberi penekanan.

Bagi pelajar yang berminat dan layak dalam menghafaz Al-Quran, mereka boleh mengikuti pengajian hafazan Al-Quran secara khusus di Maahad Tahfiz Al-Quran Hira’ selama dua (2) tahun samada selepas UPSR atau PMR kemudian mereka akan menyambung kembali pendidikan seterusnya di SMIH. Para pelajar juga dilibatkan dalam aktiviti persatuan dan kelab di mana banyak persatuan dan kelab ditubuhkan meliputi subjek-subjek dan bidang-bidang yang boleh membantu memperkembangkan potensi pelajar seperti kemahiran usahawan dan rekacipta serta seni bela diri.

Tidak ketinggalan dalam bidang sukan dan permainan seperti bolasepak, bolajaring, ping-pong, badminton. Antara acara tetap ialah sukan tahunan dan penyertaan dalam perlawanan persahabatan.

ILMU ISLAM

Mata pelajaran Ilmu Islam

 1. Pendidikan Islam
 2. Hadith
 3. Fekah Islami
 4. Aqidah Islamiah
 5. Tarikh Islam
 6. Tafsir Al-Quran

SUKATAN MATAPELAJARAN

TINGKATAN

MATAPELAJARAN AKADEMIK (KBSM)

MATAPELAJARAN DINIYYAH

(MUSLEH)

Tingkatan 1

Bahasa Melayu

Fiqh Mazhab Shafie Jilid 1

 

Bahasa Inggeris

Akhlak (B.Arab)

 

Bahasa Arab Komunikasi

Hadis 40 An-Nabawi

 

Matematik (B.Inggeris)

Aqidah (B.Arab)

 

Sejarah

Sirah (B.Inggeris)

 

Sains (B.Inggeris)

Pendidikan Islam (KBSM)

 

Geografi

Al-Quran – Tilawah & Hafazan

 

Kemahiran Hidup Bersepadu

 
 

Teknologi Maklumat

 
 

Sivik dan Kenegaraan

 

Tingkatan 2

Bahasa Melayu

Fiqh Mazhab Shafie Jilid 2

 

Bahasa Inggeris

Akhlak (B.Arab)

 

Bahasa Arab Komunikasi

Hadis 40 An-Nabawi

 

Matematik

Aqidah (B.Arab)

 

Sejarah

Sirah (B.Inggeris)

 

Sains

Pendidikan Islam

 

Geografi

Al-Quran – Tilawah & Hafazan

 

Kemahiran Hidup Bersepadu

 
 

Teknologi Maklumat

 

Tingkatan 3

Bahasa Melayu

Fiqh Mazhab Shafie Jilid 3

 

Bahasa Inggeris

Akhlak (B.Arab)

 

Bahasa Arab komunikasi

Hadis 40 An-Nabawi

 

Matematik (B.Inggeris)

Aqidah (B.Arab)

 

Sejarah

Sirah (B.Inggeris)

 

Sains (B.Inggeris)

Pendidikan Islam

 

Geografi

Al-Quran – Tilawah & Hafazan

 

Kemahiran Hidup Bersepadu

 
 

Teknologi Maklumat

 

Tingkatan 4 & 5

SAINS AGAMA

SYARIAH VOKASIONAL

1

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu

2

Bahasa Inggeris

Bahasa Inggeris

3

Bahasa Arab Tinggi

Bahasa Arab Tinggi

4

Sejarah

Sejarah

5

Matematik

Matematik

6

Matematik Tambahan

Matematik Tambahan

7

Kimia

Prinsip Akaun

8

Fizik

Sains

9

Biologi / Prinsip Akaun

Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah

10

Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah

Pendidikan Syariah Islamiyyah

11

Pendidikan Syariah Islamiyyah

Al-Quran – Tilawah & Hafazan

12

English For Science and Technology

 

13

Al-Quran – Tilawah & Hafazan